Cosy Inn Apartamenty
blog eholiday.pl
Katowice na eholiday
Promocja Opinie

Cosy Inn Apartamenty

menu apartamenty katowice

noclegi apartamenty katowice cosy inn

REGULAMIN COSY INN APARTAMENTY

 

 

§ 1. WSTĘP

1. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

2. Apartamenty wynajmowane są na minimum 1 dobę.

3. Cena apartamentu za dobę dotyczy jednej osoby. Każda dodatkowa osoba to koszt 30 zł.

4. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia i organizowania imprez.

5. Obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Obiekt ma prawo do pobrania dodatkowo 500 PLN (jeden apartament) jako zabezieczenie.

W przypadku skarg sąsiadów, jakichkolwiek zakłóceń porządku i ciszy nocnej, uciążliowości i nie przestrzegania przepisów, 

pieniądze NIE zostaną zwrócone.

6. Właściciel apartamentów będzie Państwu wdzięczny za przestrzeganie owego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich gości.

 

 

§ 2. REZERWACJA

1. Rezerwacji mieszkania można dokonać korzystając z systemu rezerwacji na stronie cosyinn.pl wpisując następujące dane: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu,  wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia lub telefonicznie w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem +48 781 332 069. Rezerwacji mieszkania dokonuje się poprzez:

a) wypełnienie przez klienta formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej www.cosy.pl,

b) potwierdzenia przez Cosy Inn w formie e-mail terminu rezerwacji mieszkania oraz ilości osób,

2. Rezerwacja nieopłacona w ciągu 3 godzin od daty złożenia rezerwacji uważana jest za rezerwację wstępną i po tym terminie zostanie automatycznie anulowana. Jeżeli z powodów technicznych nie macie Państwo możliwości zapłacić online, prosimy o kontakt - rezerwacja wstępna zostanie przedłużona.

 

§ 3. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU

 

1. Prawo anulacji rezerwacji przysługuje Najemcy do chwili  rozpoczęcia pobytu w apartamencie. Najemca ma prawo anulować rezerwację bez ponoszenia kosztów jeśli zgłosi to przynajmniej 5 dni przed planowanym przybyciem. Po tym terminie zostanie obciążony 100% całkowitej kwot ceny rezerwacji gdy rezerwacja jest na 1 dobę lub 50% kwoty rezerwacji  w przypadku rezerwacji na więcej niż 1 dobę. Najemca zostanie obciążony przedpłatą w ciągu 5 dni przed przyjazdem.

Prawo to nie przysługuje jednak Najemcy dokonującemu rezerwacji bezzwrotnej, czyli rezerwacji  na warunkach promocyjnych cenowo, określonych każdorazowo na stronie internetowej pod adresem www.cosyinn.pl. 
 

2. Wynajmujący nie jest zobligowany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

 

§ 4. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

 

1. W cenę wynajmu wliczone są wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda  Internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.
 

2. Pościel oraz ręczniki są w wyposażeniu apartamentu w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik, ręcznik podłogowy. 
 

3. W trakcie pobytu Najemcy  krótszym niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.
 

4. W przypadku pobytu dłuższego niż 7 dni apartament jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 4 pkt 3, co obejmuje także wymianę kompletów pościeli i ręczników.
 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy zaparkowanego na  parkingu osiedlowym.

 

 

§ 5. OBOWIĄZKI GOŚCIA

 

1. Najemca zobowiązany jest do dbania o powierzone mu mienie i używania przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych, nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 

2. Najemcę obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

3. Najemca zobligowany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku naruszenia przez Najemcę w sposób znaczący spokoju lub dobra sąsiadów oraz łamania powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i nie jest wówczas zobligowany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 

4. Zabronione jest przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu.
 

5. W apartamencie  może przebywać tylko taka liczba osób, jaka została zgłoszona w procesie rezerwacji.

 6. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania zespołu Cosy Inn o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w mieszkania oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość wszelkich szkód i ich usunięcia pokrywa Najemca. Właściciel lokalu decyduje o sposobie naprawienia szkody. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w mieszkaniu.

 

7. Najemca ponosi odpowiedzialność za klucze do apartamentu oraz kartę wejściową, a w wypadku ich  zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.
 

8. Surowo zabronione jest organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie. Złamanie tego zakazu skutkuje nałożeniem kary na Najemcę w wysokości 1 000 zł.  

9.  Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w apartamencie, Wynajmujący  niezwłocznie skontaktują się z Najemcą.

10. Surowo zabronione  jest palenie papierosów/ używanie świec w apartamencie. Złamanie tego zakazu skutkuje nałożeniem kary na Najemcę w wysokości 500 zł.

11. W apartamentach nie pozwala się na trzymanie zwierząt.
 

12. Jeśli podczas poprzedniego pobytu Najemca rażąco naruszył regulamin, uszkodził mienie Wynajmującego bądź łamał zasady dobrego sąsiedzkiego współżycia, to Wynajmujący zastrzega sobie prawo od odmówienia przyjęcia Najemcy kolejny raz.

 

13. Wszelkie zdjęcia i filmy zrobione w apartamencie, gdzie widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Szczególnie dotyczy to zdjęci i filmów umieszczonych na portalach internetowych i społecznościowych.

 

 

§ 6. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

 

1. Apartament zlokalizowany jest na osiedlu całodobowo strzeżonym. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 

2. Zameldowanie możliwe jest od godziny 15.00 do 21.00. Istnieje możliwość późniejszego zameldowania w godzinach 21.00 – 24.00, które objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. W celu potwierdzenia takiej możliwości wymagany jest wcześniejszy kontakt.
 

3. W przypadku nie dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Cosy Inn Apartamenty. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 

4. Wydanie apartamentu  następuje na podstawie okazanego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności. W przypadku braku karty płatniczej wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 500 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Dane z karty płatniczej lub kaucja są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 5 pkt.6.
 

5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry, chyba że  została ona dokonana wcześniej przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.

6. Formy płatności:
- przelew - po złożeniu rezerwacji płatności można dokonać na rachunek bankowy Idea Bank SWITF:IEEAPLPA, 98 1950 0001 2006 7793 8232 0002
- gotówka - płatności można dokonać w momencie zameldowania się, po uprzednim poinformowaniu Cosy Inn drogą telefoniczną lub e-mailowo
- przelew bezpośredni - robiąc rezerwację zostaniesz przekierowany na stronę PayU S.A.- naszego pośrednika w płatnościach elektronicznych, a następnie do Twojego banku. Dokonana płatności praktycznie od razu wpływa na konto pośrednika. Po potwierdzeniu płatności i jej akceptacji przez firmę PayU S.A. wyślemy e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
- karta płatnicza - robiąc rezerwację zostaniesz przekirowany na stronę firmy PayU S.A. - naszego pośrednika w płatnościach elektronicznych. Tampodajesz dane swojej karty. Po potwierdzeniu płatności i jej akceptacji przez firmę PayU S.A. wyslemy e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

 

§ 7. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO LAT CZTERECH

 

Dziecko do lat czterech może przebywać bezpłatnie, jeśli śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na jednego opiekuna przypada tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W sytuacji, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów to ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

 

§ 8. SIŁA WYŻSZA

 

1. W sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący  zastrzega sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy, w razie wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej. Także tyczy się to  przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 

2. W razie zaistnienia sytuacji o znamionach sił wyższych opisanych  w § 8 pkt 1opłaty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi. Potrąceniu ulega kwota należna Wynajmującemu za usługi już wykonane.

 

§ 9. REKLAMACJE

 

1. Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres kontakt@cosyinn.pl.
 

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Najemca  zostanie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a  Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

 

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Sprzedawca – Cosy Inn Apartamenty z siedzibą w Mysłowicach , ul. Wielka Skotnica 90/7, wpisaną do Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze 360053115, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP 222 080 51 78 dostarczający  Usługi  za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług  udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną cosyinn.pl.
 4. Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane  lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online.
 5. Potwierdzenie Realizacji- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły dostawy.
 6. Dostarczanie Produktów- sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
 7. mail– adres poczty elektronicznej;
 8. Strony- Sprzedawca i Użytkownik.

 

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez  Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4.  Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

 

§3

Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na wynajmie dobowym apartamentów.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy .
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie
   7  dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola „Akceptuj”.

§5

Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez: 
 1. wybór Usług oferowanych w Serwisie;
 2. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia których wzory zostały zamieszczone w Serwisie pod linkiem cosyinn.pl
 3. telefoniczne złożenie zamówienia pod numerem telefony 781 332 069
 4. w przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 7 złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez kliknięcie pola „Akceptuj”
 1. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.

 

§6

Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie natychmiastowym od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. W przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 7 realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia.(jeżeli niepotrzebne należy skreślić) Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Usługi zawarte są w opisach danego Usługi.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§8

„Dostawa” Usługi

 

 1. Zamówione  Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:
 1. przesłanie danych niezbędnych  do korzystania z danej Usługi w mailu na adres poczty elektronicznej Użytkownika w terminie 24 godzin.
   

§9

Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem* może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, chyba że konsument skorzystał z oferty promocyjnej, której warunkiem jest brak zwrotu pieniędzy. Odstąpić można poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mailową bądź telefonicznie w terminie dwóch dni od dnia wykonania Usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy  to co świadczył do tej pory Sprzedawca.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

 

§ 10

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca Internet Explorer w wersji co najmniej 8 lub Firefox w wersji co najmniej 3.6.28
 3. włączona obsługa Cookies i Java Script
 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§ 11

Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia  informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji  Rozumiem po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z  korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 2.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 3.  utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
 4. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 1.  W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:

Pliki cookie sesji, Pliki cookie preferencji, Pliki cookie wartości formularza, Pliki cookie analityczne

 1. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 2. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

 

§ 12

Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Usługę.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają wszystkie podatki i opłaty dodatkowe: media, prąd, woda.

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
 2.  Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Usługi lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Zapłata jest możliwa w formie:
  1. Gotówkowej
  2. przelewem  na konto  IEEAPLPA 98 1950 0001 2006 7793 8232 0002
  3. płatności kartą bankową Visa, Mastercard
 4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Użytkownik  wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 6.  Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia/ mailu/ żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

 

§13

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa) zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi) nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi  nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 

§14

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

 

 1. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.

 

 1. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy- pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.

 

 1. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę”.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi).
 3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej  w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę” których formularze znajdują się pod linkiem cosyinn.pl, również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
 6. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
 1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 1. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
 2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do  przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 5. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

                                                                             §14

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca w zakresie wynajmu dobowego apartamentów udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z  Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
   

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

 

 

 

Ostatnie wpisy na BLOGU